Organizacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Renata Pastuch      75 7534715

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Małgorzata Saluszewska Starszy Inspektor Weterynarii    75 7534714 wew. 30

Dominika Jankowska     Starszy Inspektor Weterynarii    75 7534714 wew. 30

Paweł Malinowski            Inspektor Weterynarii   75 7534714 wew. 24

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Adam Misztak   Starszy Inspektor Weterynarii    75 7534714 wew. 23

Justyna Papaj    Inspektor Weterynarii   75 7534714 wew. 28

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Elwira Wikłacz – Basanowicz      Inspektor Weterynarii   75 7534714 wew. 24

Zespół do spraw finansowo – księgowych

Agnieszka Iskra    Główny Księgowy           75 7534714 wew. 29

Dorota Mazurek Starszy Księgowy  75 7534714 wew. 25

Zespół  do spraw administracyjnych

Anna Górska   Inspektor do spraw administracyjni-kadrowych 75 7534714

Zbigniew Abramowicz   informatyk         75 7534714