Organizacja

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Teresa Parys      75 7534715

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

Wiktor Wysoczański Zastępca powiatowego Lekarza Weterynarii 75 7534714 wew. 26

Małgorzata Saluszewska Starszy Inspektor Weterynarii    75 7534714 wew. 30

Dominika Jankowska     Starszy Inspektor Weterynarii    75 7534714 wew. 30

Paweł Malinowski            Inspektor Weterynarii   75 7534714 wew. 24

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Adam Misztak   Starszy Inspektor Weterynarii    75 7534714 wew. 23

Justyna Papaj    Inspektor Weterynarii   75 7534714 wew. 28

Zespół do spraw pasz i utylizacji

Elwira Wikłacz – Basanowicz      Inspektor Weterynarii   75 7534714 wew. 24

Zespół do spraw finansowo – księgowych

Barbara Sitarz    Główny Księgowy           75 7534714 wew. 29

Leokadia Pietkiewicz Starszy Księgowy  75 7534714 wew. 25

Zespół  do spraw administracyjnych

Elżbieta Górska                Inspektor do spraw administracyjni-kadrowych 75 7534714

Zbigniew Abramowicz   informatyk         75 7534714